Salmon Balls

 

MSC Certification   BRCGS CHỨNG NHẬN SMETA – SEDEX LÀ GÌ ? – Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam

Origin: Vietnam
Shelf life: 24 months
Packaging: Vacuum/IQF

heart healthy logo